Tibet ARCD eV

Fräggel vom Entenfang aus Selters

Nyischang-la Jowo

HD-A,CCL frei,PLL frei

VDH 05/042 1850

black & tan

 

Kashi Notorius from Alilah

HD-A,CCL carrier, PLL frei     schwarz

NHSB 2.406.802 / Imp.KCSB ACO 131965


Nyischang-la Dharani

 

HD-A, CCL frei, PLL frei

VDH 02/042 175

Kyang´s Pa-Tin to Aliah 

KCSB 2958 CL / Imp.S.49253/1999   HD-A


Kashi Goodnight Vienna at Jantica

 

KCSB 2931 CH


Dschowo´s Chandu  HD-B     gold-weiß

 

KTR ZB Ü 97 9044 Imp. SHSB /LOS 558395


Nyischang-la Xena  HD-A

 

VDH 99/042 1447

Bijou vom Entenfang

HD-A,CCL carrier, PLL frei

VDH KTR ZB 05 4294

weiß,schwarze Abz.

 

Phag-mo Lamleh von Nama-schu

KTRZB 97 8917

Shanti´s Chag-po Lamleh HD-A

KTRZB 99 0362      HD A


Xam-ba Lam-leh von Nama-Schu 

 

KTRZB 96 8431


Sheydon´s Sam Dup            HD B

 

AKCSB -NM 263937/02


Schanti´s Xandra- Sheydon      HD-A

 

KTRZB 93 5331